Infolinia (pn - pt 08-20, sob 09-14) +48 881 328 328
Zaloguj się
PL
wypozyczalnia mobicars

Wyjazd za granicę Strefa 2 (limit 400 km/ doba)

Po wykupieniu dodatku "Wyjazd za granicę strefa 2" uzyskasz zgodę na wyjazd za granicę do poszczególnych krajów (z limitem kilometrów 400km/ doba) :

 

  • nieobjęte strefą pierwszą kraje Unii Europejskiej oraz:
  • Norwegię
  • Szwajcarię
  • Chorwację
  • Czarnogórę
  • Serbię
  • Albanię
  • Bośnię i Hercegowinę

 

Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu po Rosji, Białorusi oraz Ukrainie.

 

W przypadku opuszczenia przez Pojazd granic RP bez otrzymania zgody Wynajmującego, na Najemcę zostanie nałożona kara w kwocie wskazanej w Załączniku nr 1 „Opłaty dodatkowe” Standardowych Warunków Umowy.

 

W sytuacji opuszczenia Pojazdem terytorium RP, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z uszkodzeniem pojazdu, w szczególności ewentualnych napraw, holowania, auta zastępczego, transportu uszkodzonego pojazdu do Polski oraz inne koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z ubezpieczenia pojazdu, pokryje w pełnym zakresie Najemca.