Infolinia (pn - pt 08-20, sob 09-14) +48 881 328 328
Zaloguj się
PL
wypozyczalnia mobicars

Ochrona Premium

Odpowiedzialność Najemcy za zdarzenie szkodowe oraz za kradzież może zostać ograniczona lub wyłączona pod warunkiem wykupienia jednego z pakietów ochrony. Obniżone opłaty dodatkowe i kary w przypadku skorzystania z danego pakietu ochrony znajdują się w załączniku nr 2 “Pakiety Ochrony” Standardowych Warunkach Umowy. Pakiety Ochrony nie wyłączają i nie ograniczają odpowiedzialności w przypadku: niedopełnienia któregokolwiek z warunków obowiązków opisanych w §7 ust. 2, a także w przypadku uszkodzeń umyślnych, uszkodzeń wnętrza pojazdu (np. tapicerka, elementy funkcyjne, kokpit), braków w wykupionych dodatkach lub akcesoriów a także braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części (niezależnie od okoliczności) np. klucza lub karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, uszkodzeń ogumienia oraz szyb (chyba, że objęte są ubezpieczeniem).

Ochrona Premium znosi odpowiedzialność finansową za kradzież pojazdu oraz za każde zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie pojazdu w trakcie wynajmu, którego nie można naprawić z OC innego uczestnika ruchu - sprawcy zdarzenia. Warunkiem działania ochrony jest zgłoszenie każdego uszkodzenia Wynajmującemu niezwłocznie po zauważeniu przez Użytkownika oraz wywiązanie się z wszelkich czynności opisanych w §7 ust. 2. Standardowych Warunków Umowy